Kayıtlar

Şubat, 2024 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sağlıkta Kalite Sistemlerinin Geliştirilmesinde Sağlık Bilişiminin Rolü

  Sağlık Bilişiminin Tanımı ve Kapsamı Bilgi bilimi, bilgisayar bilimi ve sağlık hizmetlerinin kesişim noktasında yer alan multidisipliner bir alan olan Sağlık Bilişimi, sağlık hizmeti sunumunun ve sonuçlarının modernleştirilmesi ve iyileştirilmesinde çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Bu alan temelde, bir hastanın çeşitli sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında daha iyi iş birliğini teşvik etmek için sağlık bilgilerinin edinilmesi, depolanması, geri alınması ve kullanılması etrafında dönmektedir. Özünde Sağlık Bilişimi, bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirmek için genellikle teknoloji uygulaması yoluyla bilgi kullanımını optimize etmeye odaklanmıştır. Sağlık Bilişiminin kapsamı sadece veri yönetiminin ötesine geçer; bakım kalitesini artıran, sağlık hizmeti sunumunun verimliliğini artıran ve hasta verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlayan yenilikçi bilgi sistemlerinin tasarımını ve kullanımını kapsar. Bu alan, sağlık profesyonellerinin içgörülerini BT uzmanl

Akreditasyon Yoluyla Sağlık Hizmeti Kalitesinin Optimizasyonu

            Özet      Bu makale, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyonun kritik rolünü tartışmakta ve bunların hasta bakımı, güvenliği ve genel sağlık sistemi etkinliği üzerindeki etkilerini vurgulamaktadır. Klinik etkinlik, hasta güvenliği ve hasta deneyimi de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinde kalitenin çeşitli boyutları incelenmektedir. Çalışma, bu kalite ölçütlerinin korunması ve iyileştirilmesinde akreditasyonun önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, sağlığa yönelik pratik uygulamalarında kalite standartlarının yenilikçi uygulamalarını önermekte ve kaliteyi her düzeyde sağlık hizmeti sunumunun dokusuna entegre etmeyi amaçlamaktadır.                1 .  Giriş                1.1 .  Sağlık Hizmeti Kalitesine Genel Bakış: Tanım ve Önem Çok yönlü bir kavram olan sağlık hizmetleri kalitesi, bireylere ve nüfuslara yönelik sağlık hizmetlerinin istenen sağlık sonuçlarının elde edilme olasılığını artırma ve mevcut mesleki bilgilerle tutarlı olma derecesini kapsar. Sağlık hizmet